Handlekurv


Handlekurven er tom

Vi anbefaler


0,-

0

Personvern

PERSONVERNERKLÆRING

Grønn Gjødsel AS – I min hage (org.nr. 995 194 252), ved daglig leder, er ansvarlig for lagring og behandling av Personopplysninger i Grønn Gjødsel AS.

Grønn Gjødsel AS produserer og selger organisk gjødsel. Grønn Gjødsel AS har stort fokus på å

behandle alle Personopplysninger forsvarlig og i henhold til gjeldende lover og regler. Denne personvernerklæringen gir informasjon om Grønn Gjødsel AS behandling av Personopplysninger.

 

DEFINISJONER

Person er en identifiserbar fysisk person, for eksempel en kunde eller kontaktperson.

Personopplysninger er opplysninger som direkte eller indirekte er knyttet til en Person.

Behandlingsansvarlig er den som definerer formålet for behandlingen av Personopplysningene og som har avtaler med Personer.

En Databehandler behandler Personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Behandlingen er regulert av en Databehandleravtale (DBA) mellom Behandlingsansvarlig og

Databehandleren.

Anonyme data er data hvor alle identifiserende elementer er fjernet, noe som gjør det umulig å knytte dataene til en person.

 

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER HOS GRØNN GJØDSEL AS

Grønn Gjødsel AS er Behandlingsansvarlig for:

• Kunder og mottakere av nyhetsbrev.

• Kontaktpersoner hos partnere og leverandører.

Eksempler på behandlingsaktiviteter er:

• Administrere liste over de som mottar nyhetsbrev.

• Administrere samtykker.

• Utøve individuelle rettigheter som innsyn, korrigering av opplysninger, ol.

• Formidle informasjon, nyhetsbrev, og annen tilpasset markedsføring.

• Varsle om endringer i tjenestene eller vilkårene.

• Besvare forespørsler eller spørsmål relatert til tjenestene, vilkårene eller behandling av Personopplysninger.

Personopplysninger som behandles og lagres er:

• Kontaktdetaljer som navn, tittel, e-post, telefonnummer ol.

Grønn Gjødsel AS kan kombinere Personopplysninger samlet inn av forskjellige tjenester, så

lenge opplysningene er samlet inn med samme formål.

Alle behandlingsaktiviteter har et lovlig behandlingsgrunnlag, for eksempel:

• Å overholde avtalen for bruk av tjenestene Grønn Gjødsel AS tilbyr, som for eksempel i

forbindelse med administrering av database for mottagere av nyhetsbrev eller å varsle om

endringer i avtalen.

• Eksplisitt samtykke.

• Å overholde en rettslig forpliktelse Grønn Gjødsel AS er underlagt, for eksempel lagring på grunn

av lovbestemte regler for regnskapsmessige forhold.

• Å ivareta Grønn Gjødsel AS berettigede interesser (forutsatt at Personers interesser ivaretas), for

eksempel i forbindelse med forbedring av tjenestene, å forsvare et rettskrav, å forhindre tap

eller skader, å forhindre handlinger som kan kompromittere Personers Personopplysninger.

Enkeltpersoner kan til enhver tid:

• Trekke tilbake samtykket til behandlingsaktiviteter som er basert på samtykke.

• Få innsyn i sine Personopplysninger.

• Endre sine Personopplysninger.

• Be om sletting av sine Personopplysninger.

• Be om begrensning av, eller protestere mot behandling.

• Be om overføring av sine Personopplysninger.

• Avslutte mottagere av nyhetsbrev.

 

LAGRINGSTID

Grønn Gjødsel AS oppbevarer Personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle

behandlingsformålet. I utgangspunktet slettes data for mottagere av nyhetsbrev avsluttes eller

en avtale sies opp. Lovbestemte regler, for eksempel knyttet til lagring for regnskapsmessige

formål, og andre rettslige forpliktelser kan gjøre det nødvendig å lagre Personopplysninger i

lengre tid. Fortsatt lagring kan også skje når det er nødvendig for å ivareta Grønn Gjødsel AS

berettigede interesser, som for eksempel å gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

 

INFORMASJONSSIKKERHET

Beskyttelse av Personopplysninger er av stor betydning for Grønn Gjødsel AS. Vi jobber kontinuerlig med å ivareta sikkerheten og beskytte Personopplysninger mot utilsiktet endring, sletting eller utlevering til uautoriserte parter, eksternt og internt. Våre sikkerhetsrutiner omfatter beskyttelse av personell, data, IT-systemer og infrastruktur, interne og offentlige nettverk samt kontorbygg og

tekniske anlegg.

OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ingen ekstern tredjepart kan bruke dine Personopplysninger til eget formål. Grønn Gjødsel AS kan

utlevere Personopplysninger til Databehandlere som utfører tjenester for Grønn Gjødsel AS.

Databehandlerne vil kun bruke Personopplysningene til det formålet de ble samlet inn for, eller for

å utføre tjenestene for Grønn Gjødsel AS. Forholdet til slike tredjepartsleverandører er regulert i

Databehandleravtaler. Utlevering av Personopplysninger til offentlige organer forekommer kun i

henhold til lov og gjeldende regelverk.

En liste over de Databehandlerne Grønn Gjødsel AS bruker:

Her finner du en oversikt over våre databehandlere:

Google

Facebook

Microsoft

Instagram

 

BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER

Grønn Gjødsel AS bruker informasjonskapsler (cookies) og lignende teknologi på våre nettsider. Når

du besøker www.gronngjodsel.no eller andre av våre nettsider kan det lagres informasjonskapsler

på din datamaskin eller på mobiltelefonen. Informasjonskapslene hjelper oss til å finne ut hvilke

deler av nettsidene våre som er de mest populære, hvilke sider som besøkes og hvor lenge de

besøkes. Opplysningene brukes til analyser og utvikling slik at vi kan gjøre både nettsidene og

tjenestene våre bedre samt tilpasse nyhetsbrev og tilbud spesielt til deg.

 

KLAGERETT

Dersom du mener at Grønn Gjødsel AS behandling av Personopplysninger er i strid med relevante

personvernbestemmelser har du rett til å sende inn en klage til Grønn Gjødsel AS direkte,

arbeidssted, Datatilsynet eller annen relevant tilsynsmyndighet.

 

KONTAKTINFORMASJON

Ta gjerne kontakt med oss på epost post@gronngjodsel.no, telefon +47 924 85 000 eller brev til Grønn Gjødsel AS, Strømfossveien 470, 1894 Rakkestad.

 

ENDRING AV DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Grønn Gjødsel AS forbeholder seg retten til å endre personvernerklæringen til enhver tid. Den nyesteog gjeldende versjonen av personvernerklæringen er til enhver tid tilgjengelig på Grønn Gjødsel AS nettside eller på forespørsel. Vi vil varsle deg om eventuelle endringer i personvernerklæringen som du har rett til å motta informasjon om, eller som krever ditt samtykke.